Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://runawayocr.pl/

 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, IP urządzenia, identyfikator internetowy, a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innej podobnej technologii.

 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator – Stowarzyszenie Runaway Polski Uciekinier, prowadząca działalność pod adresem: ul.Powstańców wlkp 43, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 696-189-36-28, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

§ 5 Cele oraz podstawy prawne przetwarzania

 1. Newsletter
  a) podstawy prawne i cel przetwarzania danych: 
  Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość subskrypcji newslettera. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, wykorzystamy Państwa adres e-mail do przesyłania informacji dotyczących nowych biegów, nowości oraz promocje na pakiety startowe.
  Zapisujemy i przetwarzamy te dane jedynie w celu wysyłki newslettera. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne.

Za podstawę prawną przetwarzania danych w ramach wysyłki newsletterów służy Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera. Link do rezygnacji z newslettera można znaleźć tutaj lub na końcu każdego newslettera. Odwołanie zgody skutkuje usunięciem zgromadzonych danych Użytkownika.

b) procedura weryfikacji

Aby zapisać się do newslettera Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na: [1] przetwarzanie danych osobowych, w celu wysyłki Newslettera; [2] wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

c) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez czas wyrażania przez Państwa chęci korzystania z newslettera Runaway Polski Uciekinier. Jeżeli wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera, Państwa dane zostaną usunięte z odpowiednich list mailingowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez podania tych danych nie będzie można wysyłać do Państwa newslettera.

 1. Profil w serwisie społecznościowym Administrator prowadzi profil (fanpage) w serwisie społecznościowym Facebook. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil Stowarzyszenia Runaway Polski Uciekinier na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, rozumianych jako prowadzenie działań marketingowych, promowanie działalności stowarzyszenia, promowanie wydarzeń biegowych, usprawnienie komunikacji z użytkownikami. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. W związku ze specyfiką działania serwisów społecznościowych, w przypadku polubienia profilu Administratora, jak i dokonywania reakcji na tym profilu (np. poprzez polubienie postu, dodanie komentarza) dane osobowe Użytkowników będą udostępnione publicznie – dostęp do tych danych będzie miała nieokreślona liczba odbiorców – użytkowników portalu odwiedzających profil Administratora (każdy, kto wejdzie na profil Administratora i zapozna się z treścią).Odbiorcami danych osobowych są również Facebook Ireland Limited, jako właściciel serwisu społecznościowego, a także dostawcy usług (np. agencja wspierająca Administratora w prowadzeniu profilu).Dane osobowe przetwarzane w ramach prowadzenia profilu będą przechowywane przez czas prowadzenia profilu Stowarzyszenia Runaway Polski Uciekinier przez Administratora, o ile wcześniej nie zostanie wniesiony skuteczny sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych lub Użytkownik sam nie usunie swoich danych osobowych (np. poprzez cofnięcie reakcji, usunięcie komentarza). W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, będą one przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

 

Z uwagi na specyfikę serwisów społecznościowych, dane osobowe użytkowników serwisu Facebook przetwarzane są również przez właściciela tego serwisu. Facebook Ireland Limited ma dostęp do danych użytkowników odwiedzających profil Administratora i przetwarza te dane osobowe na swoich własnych zasadach i warunkach. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Facebook znajdują się w Polityce prywatności udostępnionej na stronie serwisu społecznościowego.

§ 6 Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W każdej sytuacji, gdy dane Użytkownika przetwarzane są w oparciu o zgodę, Użytkownik może ją wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika przed jej wycofaniem.

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie danych przetwarzanych do celów marketingowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w związku
z uzasadnionym interesem Administratora oraz z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.

§ 7 Serwisy zewnętrzne

Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookie.

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 8 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 9 Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.