Polityka Cookies i Polityka Prywatności

§ 1 Definicje

1. Serwis – serwis internetowy Administratora działający pod adresem: https://runawayocr.pl/ oraz portal zapisów na eventy Administratora działający pod adresem: https://b4sportonline.pl/runaway_polski_uciekinier/ 

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, IP urządzenia, identyfikator internetowy, a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innej podobnej technologii.

3. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

5. Administrator – Stowarzyszenie Runaway Polski Uciekinier, prowadząca działalność pod adresem: ul.Powstańców wlkp 43, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 696-189-36-28, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

6. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

7. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

8. Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

3. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

4. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

1. Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

2. Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

3. Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

2. Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

§ 5 Wymagania Serwisu

1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 6 Zmiany w Polityce Cookie

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

2. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

§ 7 Polityka prywatności – dane osobowe

1. Administratorem Twoich danych osobowych – w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), – po zarejestrowaniu na stronie https://runawayocr.pl/oraz na stronie https://b4sportonline.pl/runaway_polski_uciekinier/ oraz w związku z korzystaniem z ich funkcjonalności jest Stowarzyszenie Runaway Polski Uciekinier, prowadząca działalność pod adresem: ul.Powstańców wlkp 43, Pępowo, adres e-mail: kontakt@runawayocr.pl
2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zgłosić swój udział w eventach Aministratora poprzez stronę https://runawayocr.pl/ i portal zapisów https://b4sportonline.pl/runaway_polski_uciekinier/, uczestniczyć w organizowanych przez Administratora imprezach i wydarzeniach, zapisać się do newslettera, otrzymywać informacje marketingowe różnymi kanałami (SMS, telefon) lub po prostu skontaktować się z nami. Zapewniamy, że Twoje są u nas bezpieczne. Podjęliśmy wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO.
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:
• obsługi procesu zapisów na wszystkie imprezy organizowane przez Administratora poprzez strony: https://runawayocr.pl/ i https://b4sportonline.pl/runaway_polski_uciekinier/;
• przesyłania wiadomości e-mail lub sms zawierających informacje o wydarzeniach/eventach, lub inicjatywach związanych przede wszystkim z popularyzacją sportu z udziałem Administratora;
• prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem
• umożliwienia kontaktu z Administratorem,
• obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
• analitycznym i statystycznym.
3. Twoje dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji wyżej wymienionych celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom świadczącym usługi podczas wydarzeń sportowych, w tym liczących czasy lub podmiotom świadczącym inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony https://runawayocr.pl i https://b4sportonline.pl/runaway_polski_uciekinier/ Informujemy, że takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
4. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Ciebie zgody.
6. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
a) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym w szczególności w celach marketingowych podmiotów współpracujących
b) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w przypadku zamówienia Newsletter lub w związku z korzystaniem z innych funkcjonalności stron: https://runawayocr.pl i https://b4sportonline.pl/runaway_polski_uciekinier/ 
c) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego, jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
7. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania Twojej zgody, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez podmioty współpracujące z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody następuje w Panelu Użytkownika (jeśli masz konto) albo poprzez wysłanie do nas e-maila na kontakt@runawayocr.pl. Cofnięcie zgody może nastąpić na wszystkie formy komunikacji lub na wybrane formy komunikacji. Cofnięcie zgody spowoduje usunięcie Twoich danych z tej formy komunikacji odnośnie, której cofnięto zgodę.
8. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: kontakt@runawayocr.pl
9. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać serwisów https://runawayocr.pl i https://b4sportonline.pl/runaway_polski_uciekinier/, nie zapisywać się do newsletterów, ani nie wypełniać formularzy kontaktowych na stronie tej stronie, a także nie nabywać uczestnictwa w eventach oferowanych przez Administratora.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.